यहाँहरुलाई तिरहुत गाउँकार्यपालिकामा हार्दिक स्वागत छ  

 

 

 

 

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
निरज कुमार देव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ndeo0517@gmail.com ९८५२०२९७६२,९८१५३१८७८२
उमेश ठाकुर का.स. ९८११७७९९९०
रमानन्द चाैधरी लेखापाल 9842129257
विशेश्वर यादव खरिदार 9819920476
श्री सुभाष यादव कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन shubhash2049@gmail.com 9852822243