यहाँहरुलाई तिरहुत गाउँकार्यपालिकामा हार्दिक स्वागत छ  

 

 

 

 

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रमेश प्रसाद यादव कार्यकारी अधिकृत anjramesh@gmail.com
रेणुका शाह कार्यकारी अधिकृत प्रशासन infotorenuka@gmail.com
चन्दन कुमार यादव सव इन्जिनियर 9805930087
चनरदेव मण्डल का.स. 9819972190
दुर्गानन्द यादव जिन्सी प्रमुख 9817797488
निरज कुमार देव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ndeo0517@gmail.com ९८५२०२९७६२,९८१५३१८७८२
सोनु कुमार सैनी सह - लेखापाल