यहाँहरुलाई तिरहुत गाउँकार्यपालिकामा हार्दिक स्वागत छ  

 

 

 

 

Slidder

hello . world

तिरहुत गाउँपालिका वडा नं. ५ लाेहजारामा १५ शैया अधारभुत अस्पतालकाे सिलान्यास

आर्थिक वर्ष: