यहाँहरुलाई तिरहुत गाउँकार्यपालिकामा हार्दिक स्वागत छ  

 

 

 

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय¸सप्तरीको राहत रकम बुझ्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना (1)